Història

El curs 1969-1970 va ser inaugurat el Centre Sindical de Formació Professional, impartint els nivells que a la Llei d’Educació, que va acabar l’any 1971, es determinaven: Iniciació Professional, Oficialia Industrial i Maestria Industrial, i les branques de Mecànica, Electricitat, Química i Delineació.

 

Inici formació de primer grau:

Inici formació de segon grau:

 

El 14 de març de 1980 es creà l’Institut F.P. Sant Ramon. Es traspassà a la Generalitat el 4 de novembre de 1983  i al Dept. d’Ensenyament el 25 de gener de 1984.

L’any 1987 es creà l’institut de Formació Professional i d’Ensenyament Secundari.

El juny de 1996  hi hagué la transformació en Institut d’Educació Secundària i  la implantació del Batxillerat.