Secretaria

Qualsevol consulta relacionada amb la secretaria del centre, escriure un correu a secretaria@inssantramon.cat

Secretari: Jordi Pallarès

Administrativa: Dolors Serra