Proves de recuperació ESO:16-21 juny

Dijous 16 de juny
Divendres 17 de juny
Dilluns 20 de juny
Dimarts 21 de juny

 9 a 10
Tecnologia
Català
Socials
Castellà

 10 a 11
Anglès
Religió/alternativa
Cultura i Valors ètics
Mates
Ciències
Bio/Geo
(3ESO) (4ESO)

11:30 a 12:30
Ed. Eticocívica
(4ESO)
Visual i Plàstica
Educació Física
Música

 12:30 a 13:30
Informàtica
(4ESO)
Física i Química
(4ESO)

Francès
(4ESO)