Llistat de llibres curs 2021-2022

Us adjuntem el llistat de llibres per cursos:

Llibres 1ESO INS_SANT_RAMON_LLIBRES 2020-21_1ESO_familia
Llibres 2 ESO INS_SANT_RAMON_LLIBRES 2021-22_2ESO_familia
Llibres 3 ESO INS_SANT_RAMON_LLIBRES 2021-22_3ESO_familia
Llibres 4 ESO INS_SANT_RAMON_LLIBRES 2021-22_4ESO_familia
Llibres 1 BAT INS_SANT_RAMON_LLIBRES 2021-22_1BAT_families
Llibres 2 BAT INS_SANT_RAMON_LLIBRES 2021-22_2BAT_famillies

Preinscripció Batxillerat curs 20/21 i vídeo de Portes Obertes

Del 27 de maig al 3 de juny s’escau el període de prematrícula de Batxillerat. La sol·licitud pot ser amb els següents formats:

  • Sol·licitud electrònica:

Es realitza amb el DNI electrònic, el certificat digital, l’usuari GICAR o l’IdCat Mòbil. Cal tenir el número d’identificació de l’alumne i la nota mitjana dels cursos d’ESO ja avaluats. Us ho han de proporcionar el centre on està matriculat/da. També podeu trobar el número d’identificació de l’alumne a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Aquest tipus de sol·licitud no requeix enviar cap resguard al centre.

 

  • Sol·licitud en suport informàtic:

També hi ha l’opció de sol·licitud mitjançant suport informàtic, que en aquest cas caldrà enviar el reguard de la sol·licitud al correu a8042330@xtec.cat junt amb la documentació següent fotografiada o escanejada:

· DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a

· DNI/NIE/Passaport del pare o mare sol·licitant

· Llibre de família on consti el pare/mare i l’alumne

Recordeu també que necessiteu el número d’identificació de l’alumne i la nota mitjana dels cursos d’ESO avaluats fins ara.

 

A continuació us adjuntem tota la informació que heu de tenir: