Activitats de Nadal

El proper 19 de desembre, es realitzaran les següents activitats:
A les 9h. del matí
– Xocolatada
– Cantada de Nadales
– Batukada
A les 10 h
– 1r torn de tallers i esports
A les 11h 30′
– 2n torn de tallers i esports