Preinscripció Batxillerat curs 20/21 i vídeo de Portes Obertes

Del 27 de maig al 3 de juny s’escau el període de prematrícula de Batxillerat. La sol·licitud pot ser amb els següents formats:

  • Sol·licitud electrònica:

Es realitza amb el DNI electrònic, el certificat digital, l’usuari GICAR o l’IdCat Mòbil. Cal tenir el número d’identificació de l’alumne i la nota mitjana dels cursos d’ESO ja avaluats. Us ho han de proporcionar el centre on està matriculat/da. També podeu trobar el número d’identificació de l’alumne a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

Aquest tipus de sol·licitud no requeix enviar cap resguard al centre.

 

  • Sol·licitud en suport informàtic:

També hi ha l’opció de sol·licitud mitjançant suport informàtic, que en aquest cas caldrà enviar el reguard de la sol·licitud al correu a8042330@xtec.cat junt amb la documentació següent fotografiada o escanejada:

· DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a

· DNI/NIE/Passaport del pare o mare sol·licitant

· Llibre de família on consti el pare/mare i l’alumne

Recordeu també que necessiteu el número d’identificació de l’alumne i la nota mitjana dels cursos d’ESO avaluats fins ara.

 

A continuació us adjuntem tota la informació que heu de tenir:

 

Preinscripció ESO 20/21

Del 13 al 22 de maig s’escau el període de preinscripció d’ESO. Degut a la situació de pandèmia, les sol·licituds de preinscripció seran mitjançant suport informàtic.

Per introduir la sol·licitud caldrà entrar a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ i omplir la sol·licitud amb el formulari online que hi haurà disponible a partir del dia 13. Un cop la sol·licitud estigui introduïda, podreu descarregar-vos el document que es generi. Aquest document s’ha de fer arribar al correu electrònic del nostre centre a8042330@xtec.cat junt amb una fotografia/escaner de la documentació que us demani (a concretar pel Departament, us n’informarem).

De manera excepcional, si existeixen dificultats tècniques per entrar la sol·licitud, del 19 al 22 de maig es podrà atendre presencialment al nostre centre mitjançant cita prèvia (cal sol·licitar-la entre el 13 i 18 de maig). Podeu sol·licitar-la en aquest enllaç: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08042330

Si teniu qualsevol consulta, podeu fer-la mitjançant el correu electrònic del centre i l’atendrem tan aviat com sigui possible. Gràcies!

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ: Sol·licitud preinscripció INS Sant Ramon

 

CARTA ENVIADA A LES FAMÍLIES D’ALUMNES DE 6È DE PRIMÀRIA: preinscripcio-20_21_INS SANT RAMON

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/calendari/

 

PREGUNTES FREQÜENTSpreguntes freqüents