Professorat de l’Institut rep assessorament en PDA bullying

Un grup de professors integrat per membres de l’equip directiu, la coordinadora d’ESO,  el professorat d’orientació educativa i la representant en el consell escolar en temes relacionats amb la convivència reben un assessorament  específic per part de l’equip SEER (Salut i Educació Emocional) que ha de permetre impulsar i dotar de recursos a la comissió que a l’Institut s’encarregarà de dur a terme el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals que el Departament d’Educació posa a disposició dels centres educatius. Un altre dels objectius d’aquestes sessions d’assessorament és que l’Institut Rafael Campalans pugui obtenir un certificat en bones pràctiques en Prevenció, detecció i actuació davant del bullying.