El paper de la dona en el món de la informàtica

En un dia de reivindicació del feminisme i de la igualtat entre els sexes,  des del Departament d’Informàtica volem contribuir a reconèixer la gran aportació que han fet les dones en el nostre camp.

A tall d’exemple, des de principis del segle passat hi ha hagut desenes de gran figures  que han estat pioneres en els seus camps. Ada Lovelace (1815-1852) va ser la primera persona al món que va programar. Katherine Johnson (1918-) i Margaret Hamilton (1936-) van contribuir a l’ús dels primers ordinadors en els viatges de la NASA, ajudant amb els seus càlculs a l’èxit dels projectes Apollo. Adele Goldberg (1945-) va contribuir a la creació de les primeres interfícies GUI (Graphic User Interface), simplificant les pantalles de comandes de text. Grace Murray Hopper(1906-1992) va ser la primera a crear un precompilador i mare del COBOL, llenguatge de programació utilitzat durant els 80 i 90 per moltes empreses, sobretot de l’àmbit financer. Podríem continuar  enumerant molts noms per veure que el paper de les dones a la informàtica i les STEM (Science, Technology, Engineering and Math) ha estat, és, i serà molt important en el nostre futur.

És per això que davant la proximitat de l’obertura de preinscripció dels Cicles formatius 2019-2020 us animen a totes i tots a iniciar uns estudis d’informàtica que esdevenen, cada vegada més,  rellevants i imprescindibles per a la societat.