Viatge d’estudis de 4t

L’interès per l’aprenentatge de les llengües és patent i cada vegada és més necessari en el nostre món. Aquest interès es materialitza en els instituts organitzant estades en un país de parla anglesa -o francesa o alemanya, en alguns casos- per als alumnes de diferents edats. 
L’institut d’Anglès també fomenta i promou l’ús de les llengües estrangeres, dins i fora del centre. És per això que el viatge de 4t d’ESO organitzat per l’institut serà una estada en un país de parla anglesa, amb tota probabilitat a Dublín o a Londres.

El programa d’aquest viatge (tipus d’allotjament, dies, preu, activitats lúdiques o culturals, etc.) es comunicarà en breu a les famílies i als alumnes que hi estiguin interessats. Com que es fa en dies lectius, és important que hi puguin anar el major nombre d’alumnes possible (el preu final del viatge està condicionat al nombre d’alumnes que hi vagin).


Des del centre es veu aquesta activitat com una oportunitat magnífica de posar en pràctica els coneixements de la llengua dins un context social real, de conèixer un país i uns costums diferents als nostres dins del marc del que s’entén com un viatge lúdic i d’estudis.
D’aquí a ben poc, s’haurà d’avançar una paga i senyal i seria bo que si hi voleu participar comenceu a fer guardiola. Una experiència enriquidora ens està esperant!

“Falcó de notícies”, 6 d’octubre 2016