Vaga no autoritzada per al dia 20 de novembre

Benvolgudes famílies,
En resposta a la petició del Consell de delegats d’adhesió a la vaga del 20 de novembre de 2013, realitzada segons el procediment normatiu del centre, la decisió de l’Equip directiu és que NO s’autoritza la vaga per a aquest dia, de manera que les activitats (classes, sortides, exàmens, etc.) seran les programades. Us recordem, a més, que considerarem falta injustificada aquelles absències motivades per una vaga no autoritzada pel centre.
Els motius d’aquesta decisió de no donar suport a la petició d’adhesió a aquest dia de vaga són els següents:
  • A partir de la valoració de les actuacions dutes a terme per l’alumnat en ocasió de la vaga del 24 d’octubre de 2013 es desprèn una manca d’iniciatives individuals i col·lectives (assistència a la manifestació de Girona o altres concentracions, l’elaboració de cartells, pancartes, la convocatòria de sessions informatives, etc.) que justifiquessin la necessitat d’una jornada no lectiva.
  • D’una banda la vaga del dia 20 de novembre se situa cronològicament en un període amb una intensa activitats acadèmica (exàmens, treballs, sortides), donada la proximitat del primer trimestre, de manera que pedagògicament no és aconsellable la interrupció de les activitats acadèmiques. De l’altra, entre la vaga anterior i aquesta nova convocatòria no ha passat ni un mes, cosa que interfereix en el ritme adequat del centre.
  • En darrer lloc, també hem pres en consideració que l’anterior vaga era general per ta tots els nivells educatius i incloïa d’altres col·lectius a més del d’estudiants, mentre que aquesta és més minoritària.
Cordialment,
Equip directiu