Treball a distància

Per tal de minimitzar l’impacte acadèmic que puguin ocasionar aquests dies de tancament dels centres educatius i de confinament, demanem a l’alumnat que estigui al cas del Moodle i del correu electrònic, perquè el professorat utilitzarà aquests canals per suggerir tasques que es puguin dur a terme autònomament i que tinguin com a finalitat evitar una desconnexió massa prolongada de l’activitat lectiva. Al respecte, tindrem present:

  • En primer lloc, que la prioritat a l’ESO és la consolidació de les competències ja treballades, mentre que la prioritat als estudis postobligatoris –Batxillerat i Cicles Formatius– és avançar, en la mesura de les possibilitats.
  • En segon lloc, que l’alumnat que, per causes justificades i degudament acreditades, durant aquest període no pugui rebre i dur a terme les tasques encomanades, en cap cas no serà penalitzat en l’avaluació que se’n derivi, sinó que, senzillament, se li demanarà que les faci una vegada es restableixi la normalitat.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.