Taller d’expressió oral

En el marc del Projecte d’Autonomia de Centre (PAC) i dintre d’una activitat de millora de l’expressió oral, els alumnes de 4t d’ESO han pres part durant el mes de febrer en un Taller d‘Expressió Oral, organitzat per l’institut i que va impartir la Doctora en Dret de la UdG, senyora Rosa Carreño. El taller estava dividit en quatre sessions, que combinaven aspectes teòrics amb d’altres de caire pràctic amb l’objectiu de donar eines als alumnes quan hagin de fer exposicions orals acadèmiques o amb qualsevol altra situació de la vida quotidiana.

Es tractava de donar estratègies relacionades amb l’oralitat com és ara controlar el to de veu, millorar la vocalització, aprendre l’ordre en l’exposició del discurs oral, controlar la posició corporal,  tenir autocontrol de les emocions i superar la vergonya, etc.
Els alumnes de 4t, a final de curs, han de passar una prova que és l’exposició del seu projecte de recerca, es tracta d’un treball que el van elaborant al llarg de tot el curs. Aquesta és la raó per la qual es va organitzar aquest taller amb l’alumnat de 4t, que al final de les sessions van valorar com a molt positiva aquesta experiència i els aprenentatges adquirits al llarg de la durada del taller.
Un dels elements que destaquen els participants en el taller és que han guanyat confiança en ells mateixos a l’hora d’expressar-se oralment. Tot i així reconeixen que quan feien una pràctica oral en què se’ls gravava, tendien a posar-se nerviosos i a no dominar la situació. La gravació, però, ha estat una pràctica que els ha permès veure’s els propis defectes o les mancances i han pogut ser conscients dels aspectes que havien de millorar.
La conclusió de tot plegat és que alumnes i professors han valorat l’experiència molt positivament i amb ganes de repetir-la en cursos futurs i fins i tot amb altres nivells acadèmics.

Equip de Redacció