S’ha constituït el Consell de delegats i delegades

El passat mes d’octubre es va constituir el Consell de Delegats i Delegades de l’institut del curs 2012-13. Abans s’havien fet les eleccions a cada grup classe, des de 1r d’ESO fins als Batxillerats i Cicles Formatius. Els delegats i delegades i el seu Consell són una de les principals formes de participació dels estudiants en la vida del centre.

El primer tema important que ha abordat el Consell és la seva pròpia organització i coordinació: el Consell es reunirà ordinàriament el darrer dimarts de cada mes, i de manera extraordinària sempre que ho consideri necessari. A més, disposa d’un moodle com a espai de comunicació i intercanvi d’informació. També s’ha creat un grup de facebook per a les comunicacions ràpides entre els delegats i delegades.

Com el curs passat, i a causa de la complicada situació econòmica i social que estem vivint, un altre tema que ha abordat el Consell ha estat les convocatòries de vagues que fan els diversos sindicats d’estudiants. Ha calgut repassar el protocol que tenim al nostre centre quan es presenten aquestes convocatòries.

En la primera reunió ordinària del 30 d’octubre es van començar a tractar aspectes concrets de la vida diària de l’institut que es poden millorar.
Esperem que el Consell en el seu conjunt i els delegats en particular siguin una bona eina per fomentar participació responsable dels nois i noies en la vida del centre.
“Falcó de notícies”