REUNIÓ ASSEMBLEA AMPA

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Dimecres, dia 21 de novembre de 2012
Hora: a les 20’30 hores, en primera convocatòria i a les 21’00 hores en segona.
Lloc: Biblioteca INS RAFAEL CAMPALANS
Es convoca a tots els pares i mares d’alumnes de l’AMPA a l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA, que se celebrarà a la Biblioteca del centre, el proper dimecres, dia 21 de novembre de 2012 a les 20’30 hores en primera convocatòria i a les 21’00 hores en segona, amb el següent orde del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ACTA de l’assemblea anterior.
2. Informe de la Junta Directiva sobre les activitats realitzades durant el curs.
3. Informe econòmic de la Junta Directiva relativa a l’exercici econòmic.
4. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva.
5. Proposta d’activitats.
6. Precs i preguntes.
La Junta de l’AMPA