Problemes a l’Esprint

El dimecres 10 de desembre 20 alumnes de 3r i 4t d’ESO van participar a la competició matemàtica anomenada problemes a l’Esprint. L’Esprint consisteix a resoldre deu problemes en parelles formades per un alumne de 3r i un de 4t. S’han de solucionar en el mínim temps possible i alguns d’ells necessiten la resposta d’altres problemes per poder ser resolts, ja que són encadenats. Hi ha dues branques: la del colom i la de l’olivera, cadascuna està formada per quatre problemes. Al final hi ha el problema 9 i el 10 que són els més difícils de resoldre. Els que acaben de trobar la solució al seu problema ajuden els altres companys de competició per intentar resoldre’ls tots correctament amb el menor temps possible.
En aquest concurs hi participen alumnes d’instituts de Catalunya, de València i de les Balears. Aquest any, com sempre, hi havia problemes que eren més complicats que d’altres. Però a diferència d’altres anys, en aquesta edició els participants de l’institut d’Anglès van tenir alguns resultats incorrectes. El més important del concurs no és la forma de resoldre els problemes, sinó que és el resultat i també la capacitat de saber treballar en equip. 
L’experiència va ser molt interessant per als alumnes i, si aquest any no s’ha guanyat, cal recordar que… poder-hi participar, en aquest cas, és molt important!
“Les veus del falcó”