Parelles Lingüístiques

A l’institut Rafael Campalans tenim, des de fa una colla d’anys, una Aula d’Acollida. El nom d’aquesta aula ja ens parla de les seves característiques, i per a què serveix i què s’hi fa. És un espai on l’alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu i que desconeix la llengua del nostre país troba un professorat especialitzat que l’ajuda a fer els primers passos en català i l’ajuda a desenvolupar-se i a entendre la nostra llengua i cultura. Quan aquest alumnat ja ha fet els primers aprenentatges bàsics  a poc a poc se’l va incorporant a les classes ordinàries.

Aquest curs vam idear una manera complementària a la tasca del professor de l’Aula per  tal que aquests alumnes aprenguin més i més ràpid i sobretot que ho puguin fer en el context que els és propi i normal per a nois i noies de la seva edat. L’objectiu que perseguíem era promoure la implicació de l’alumnat autòcton en el procés d’aprenentatge de la llengua i afavorir el contacte entre la població escolar. Per assolir aquest objectiu vam pensar en la creació de parelles lingüístiques, això és, parelles mixtes: un noi/noia nouvingut i un noi/noia del país. Aquestes parelles seguien un programa més o menys fixat que els conduïa a parlar i compartir. I han parlat i compartit temes de conversa corrents en nois i noies adolescents que en un principi es coneixen poc: han parlat de la vida quotidiana de cadascú, de la família, de l’escola –la d’aquí i la del seu país d’origen-, del lleure, dels gustos de cadascú, dels seus projectes de futur, etc.
Aquestes converses, tranquil.les i disteses, tenien lloc durant l’hora del pati. Una altra part interessant del projecte i que cal no oblidar és que l’alumnat autòcton aprenia fent de professor i, com a tal, ha ajudat, col.laborat i acompanyat els alumnes nouvinguts a fi de fer-los avançar en el seu aprenentatge. L’aprofitament, per tant, ha estat mutu i, segons ens han comentat els seus protagonistes, ha estat una experiència molt enriquidora i destaquen sobretot el fet que han pogut conèixer molt millor les seves respectives parelles, de les quals pràcticament només coneixien el nom i el país d’origen.
Haver format part d’una parella lingüística ja forma part del currículum i bagatge personal de cada alumne/a d’una manera ben positiva. L’institut també els agraeix la seva bona disposició a formar part d’aquest projecte.  Els alumnes participants han estat Estel Turon – Fatima el Hassouny (1r); Nil Bonadona – Harmandeep Singh (2n); Mar Sagué – Amanpreet Kaur (3r); Eva Domènech – Lobna Barrahou (4t); Núria Donat – Jiamin Gao (4t); Júlia Capdevila – Neelam Deve (4t); Georgina Gómez – Amarjeet Kaur (4t).
Si és possible i necessari, el curs vinent esperem poder repetir aquesta experiència tan positiva.
EQUIP DE REDACCIÓ