Paper i saber

Una de les activitats que cada curs impulsem des de l’àrea de Ciències Socials amb l’alumnat de 2n de Batxillerat consisteix a prendre contacte amb la biblioteca del nostre Institut. Es tracta d’una iniciativa destinada a conèixer un fons de llibres, revistes i enciclopèdies propi molt més ric del que sovint ens pensem i, a més, resulta especialment important dur-la a terme amb noies i nois preuniversitaris, que d’aquí a uns quants mesos començaran a veure les biblioteques de les seves facultats com a uns espais cada cop més propers i a on hauran de passar moltes hores. Per últim, ens satisfan aquestes sessions de treball i investigació a la nostra biblioteca perquè ens ajuden a recordar que tot el coneixement de la humanitat encara no es troba abocat a la Internet, de manera que el paper continua essent un aliat d’excepció quant a la cultura i l’avenç del saber.

“Falcó de notícies”