Aula 9, temps de reforç

Des de fa una colla d’anys, l’Aula9 col·labora amb l’institut en oferir un servei d’ajut a les famílies que tenen fills o filles que tenen dificultat a treure’s els estudis. Aprovar o no aprovar no sempre va lligat a un tema d’intel.ligència i prou, sinó que sovint concorda a saber-se organitzar bé les hores d’estudi, treure un bon rendiment del temps que cadascú dedica a estudiar. A vegades, amb tota la bona fe del món, pares o mares pensen que si el seu fill es passa moltes hores tancat a la seva habitació és signe que estudia de valent. I malauradament no sempre és així. 
Per aquest motiu us parlem de la possibilitat de portar el vostre fill o filla amb algun professor particular que l’ajudi precisament a rendibilitzar el seu temps dedicat a l’estudi, de cap manera un professor que li faci la feina. No, l’alumne ha de fer els treballs d’escola sol, o amb un petit ajut, si cal, però sempre després d’haver-lo fet reflexionar sobre quin és el seu major problema i que descobreixi pel seu compte on rau la dificultat que se li presenta, ja sigui de matemàtiques, de llengua o d’anglès, o de qualsevol altra cosa.
L’Aula9 ofereix un servei d’aquest tipus, ja es va explicar a la carta que s’envia als pares al mes de juliol, i també s’explicà a la reunió del mes de setembre, a l’inici de curs. L’objectiu principal de l’activitat de reforç és proporcionar una ajuda a alumnes de l’institut per resoldre dubtes, fer deures, i estudiar les matèries instrumentals (llengua catalana, llengua castellana i/o matemàtiques), per tal d’aconseguir una millora acadèmica. 
Amb aquesta activitat es pretén també que els alumnes millorin en motivació, en adquisició d’hàbits i tècniques d’estudi, en implicació i en resultats acadèmics.
La metodologia que s’utilitza és inductiva-deductiva; els alumnes expliquen el que saben i el professor aclareix els dubtes que calguin, per la qual cosa és important que l’alumne/a es plantegi els dubtes clarament.
Cal intentar aconseguir aquests objectius mitjançant la comunicació entre els professors de L’aula 9, els coordinadors de l’activitat i, fins i tot, els mateixos pares. Si teniu interès o voleu més informació, poseu-vos en contacte amb L’aula9. 
c/ Nord, 35 Tel. 972 42 39 70
17160 Anglès (Girona)
laula9@laula9.com