L’Institut Rafael Campalans, compromès amb la formació dels joves de la comarca

Aquest mes de gener, el departament d’informàtica de l’Institut Rafael Campalans ha incorporat a la seva oferta formativa de Cicles de Grau Mitjà i Grau Superior un curs de Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics que permet obtenir un certificat de professionalitat de nivell 2 emès conjuntament pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aquest curs, que es durà a terme fins al mes de juliol, consta de 550 hores i està adreçat als joves entre 16 i 29 anys que tinguin el títol de graduat en ESO o que estiguin en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família d’informàtica i comunicacions. També poden optar-hi aquells que compleixin els requisits acadèmics d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà o bé tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de vint-i-cinc anys.

Entre els mòduls formatius que tenen una major càrrega lectiva són els següents: Muntatge d’equips microinformàtics, Instal·lació i configuració de sistemes operatius i Reparació d’equipament informàtic. També hi haurà un mòdul formatiu de Pràctiques professionals no laborals de muntatge i reparació de sistemes microinformàtics. Complementen la formació el mòdul bàsic de Prevenció de riscos laborals i el d’Inserció laboral, Sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.

La realització d’aquest curs permetrà al grup de 13 joves de la zona que hi participen obtenir una major qualificació professional, tan necessària, avui en dia, per poder accedir al món laboral.