Jornada electoral

El dimecres ahir va ser diada electoral a l’institut amb motiu de les eleccions al Consell escolar del centre. A l’entrada de l’institut es va instal.lar la mesa electoral, al matí la dels alumnes, i a la tarda la dedicada al sector dels pares. L’alumnat  d’ESO, Batxillerat i Cicles van acudir a votar, per grups, ordenadament, els seus candidats. Per alguns era la primera vegada que exercien el dret a votar, i alguns
altres no sabien a qui votar perquè no coneixien prou bé els candidats. Per a tots, però, és un aprenentatge del dret democràtic a votar per poder decidir algunes coses que ens acaben afectant a tots, com a ciutadans. A la tarda va tenir lloc l’elecció del representant del PAS i els del sector del professorat, en una reunió de claustre extraordinari. Tot seguit, de 5 a 8, hi hagué la votació del sector dels pares i mares dels alumnes del centre. 

Val a dir, però, que la participació d’aquest sector va ser molt minsa, si el comparem amb el cens electoral, la qual cosa és entristeix, ja que l’exercici democràtic seria el primer dels esports que hauríem de tenir interès a practicar. Des de l’institut s’intenta traslladar i inculcar en els estudiants la importància d’aquesta pràctica i és una mica trist que no ho puguin veure en el mirall dels seus pares. 

Desitgem molta sort i encoratgem a tots els candidats i candidates electes a fer una feina responsable, i seria molt engrescador que rebessin les propostes o les inquietuds de cada un dels sectors per poder ser tractat al Consell escolar.


“Falcó de notícies”