Els treballs de recerca: un repte assolit!


Els alumnes de segon de Batxillerat ja han fet la presentació oral dels seus treballs de recerca. Des que comencen a pensar el tema de la seva investigació, el trien, en van afinant els contorns i s’hi llencen de ple i aprofundeixen sobre l’objecte del seu estudi, fins a la presentació oral del seu treball ha passat tot un any. I és que el treball de recerca és tot un repte per aquests joves estudiants, ja que han d’activar una sèrie de procediments apresos durant els seus estudis de secundària i que, en el treball de recerca hi apareixen tots. 
L’objecte del seu estudi, els temes de la recerca, pot ser tan divers com diversos són els alumnes i variats els seus interessos: des de temes socials, temes científics, temes d’actualitat, temes de caire econòmic, la música, el món clàssic, l’ecologia, l’art, la literatura, la màgia…, passant per temes curiosos que responen a aficions del tot particulars i ben lloables: La pesca amb mosca de la truita al Ter o La caça al vedat de Roses, per posar algun exemple.
Els treballs tenen una part teòrica i una de pràctica, que han d’anar juntes perseguint l’objectiu que es vol investigar. Els nostres alumnes presenten primer un treball escrit, ben elaborat, amb bona presentació i un correcte nivell ortogràfic i expressiu. Un cop el tribunal assignat ha valorat el treball escrit, unes setmanes més tard, els alumnes han de defensar la seva recerca davant el mateix tribunal, que els valorarà la capacitat expressiva oral i acabarà de decidir la nota. La posada en escena és molt digna i els alumnes s’ho prenen molt seriosament, saben que els en depèn una part de la nota.
Des de fa un parell de cursos, a l’institut d’Anglès les presentacions són obertes al públic: professorat, alumnes, famílies, amics… de manera que l’alumnat de Batxillerat no només ha de fer una bona presentació i defensa del seu treball sinó que també ha de superar la por escènica, si és el cas. Però una cosa sí que és compartida per tots: és la satisfacció de la prova superada, de la feina ben feta i d’haver après continguts i mètodes d’investigació que tots s’avenen a dir que els dóna gaudi i una profunda satisfacció.
Falcó de Notícies