Eleccions del Consell Escolar 2016


Des del dia 7 de novembre ens trobem en període de renovació del Consell Escolar. El Consell Escolar és un òrgan col·legiat que existeix a tots els centres educatius i que té com a finalitat representar els sectors alumnat, pares i mares, professorat i PAS. També hi ha un representant de l’AMPA, i un de l’Ajuntament, per tal que tinguin veu i vot en les decisions que afecten la vida de l’Institut. El dia 29 hi haurà les eleccions del sector pares a partir de les 6 de la tarda fins a les 8, per tal que tothom qui ho desitgi pugui acostar-se al centre a votar el seu candidat.

Les persones que formen part d’aquest òrgan adquireixen el compromís per quatre anys (sempre que es pugui), però cada dos anys es renova el 50% de cada sector. Enguany en el sector dels pares cal renovar dos membres; per aquest motiu només necessitaríem dos candidats, però en l’exercici de la democràcia és bo que n’hi hagi més d’un per tal que els altres pares i mares puguin decidir quin pot ser el més idoni o que el representarà de la manera més adequada. Perquè puguin dur-se a terme les eleccions necessitem candidats que vulguin fer aquest acte de compromís i de generositat envers els centre i la resta del pares i mares.

Si necessiteu algun aclariment o explicació més àmplia, no dubteu a trucar a l’institut i us atendrem amb molt de gust.

“Falcó de notícies”, 14 novembre 2016