Eleccions al Consell escolar

La propera setmana durem a terme un dels actes de participació més importants de la vida al centre, les eleccions al Consell escolar. Tal i com s’explica al web del Departament d’Ensenyament, «El Consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc. En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.».

Us informem dels dies i hores relatius a les votacions dels diferents sectors:

 • Alumnat: el dilluns, 3 de desembre de 2018, entre les 8.15 i les 15 h en el cas de l’ESO i el Batxillerat, i entre les 15.15 i les 16.30 h en el cas dels CFGM i CFGS (la votació s’ordenarà seguint les indicacions del professorat) al vestíbul.
 • Mares i pares: el dilluns, 3 de desembre de 2018, entre les 17 i les 20 h al vestíbul del centre.
 • PAS: el dimarts, 4 de desembre de 2018, entre les 14 i les 15 h, al vestíbul del centre.
 • Professorat: el dimarts, 4 de desembre de 2018, en Claustre, entre les 16 i les 18 h, a la Biblioteca.

En representació del sector de l’alumnat al Consell escolar comptem amb dos membres, i cal renovar-ne uns altres dos. Per aquesta renovació tenim dues candidates i tres candidats:

 • Pau Arévalo Sureda (4t A)
 • Martí Fontané Collell (2n C)
 • Estel Güell Vilà (3r A)
 • Francesc Moreno Morata (2n C)
 • Maria Zerouali Carrasco (1r Batxillerat)

En representació del sector de mares i pares comptem amb dos membres, i cal renovar un tercer representant. Per aquesta renovació comptem amb dues candidates i un candidat:

 • Sílvia Farrés Gamell
 • Manel Roura Hosta
 • Raquel Vilà Gironès

En representació del sector del Personal d’Administració i Serveis (PAS) cal renovar un membre. Per aquesta renovació comptem amb una candidata:

 • Montse Herranz

En representació del sector del professorat comptem amb dos membres, i cal renovar-ne quatre. Per aquesta renovació tenim sis candidates i dos candidats:

 • Marta Cullell
 • Raquel Díaz
 • Marta Monterrubio
 • Sofia Pons
 • Sandra Ripoll
 • Jordi Rou
 • Mireia Singleton
 • Joaquim Vall-llosera

Com a representant designada per l’AMPA comptem per aquesta nova etapa amb Teresa Padín.

Aprofitem per expressar el nostre profund agraïment: a en Roger Maqueda i la Clàudia Solé, alumnes que continuen formant part del Consell escolar, a en Raül Costa i la Ivet Ríos, que en surten; a la Carme Noguer i la Marta Rodríguez, mares que continuen formant part del Consell escolar, a la Marta Cos, mare que, completats els quatre cursos corresponents, en surt; a en Miquel Bartrina, que, completats els quatre cursos corresponents com a representant del PAS, en surt; a les professores i professors Francesc Gil i la Laia Isern, que continuen formant part del Consell escolar, a la Raquel Díaz, que hi ha estat en substitució d’en Rafel Martí, a l’Àlex Madrid, en Quim Rebull i l’Imma Rodríguez, que, completats els quatre cursos corresponents, en surten; a la Teresa Padín, representant de l’AMPA que, essent ja membre del Consell, ha tornat a estar designada, i a totes les persones que han fet un pas endavant per prendre el relleu en les vacants del seus respectius sectors.