El treball d’autonomia: darrer projecte a l’EF de 1r de batxillerat

Aquest tercer trimestre els alumnes de 1r de batxillerat inicien la darrera unitat didàctica amb el treball d’autonomia. Tenint en compte que els alumnes a partir del curs vinent ja no tindran EF com a assignatura curricular és un objectiu de l’assignatura que els alumnes siguin totalment autònoms en la pràctica esportiva.

És per això que han elaborat per grups i en funció de les seves aficions i interessos una unitat didàctica de sis sessions en les quals ells són els protagonistes: tots els alumnes en alguna de les sis sessions tindran la funció de professor-entrenador. ells han preparat les sessions, les desenvoluparan, s’avaluaran i faran una valoració de tot el procés.

En l’esport i les activitats físic-esportives hi ha cabuda per a totes les persones, és tan ampli el ventall de possibilitats que és difícil no trobar una activitat física o esport.

Deixem algunes fotografies de la 1a sessió de treball, al pavelló i al camp de futbol. Som afortunats de poder utilitzar aquestes instal·lacions excepcionals a la classe d’EF, moltes gràcies a l’Ajuntament d’Anglès per fer-ho possible!