El professorat de l’institut es forma en Bullying

Compromès en la formació permanent, el professorat del nostre Institut participa en un curs que té un doble objectiu: donar a conèixer les principals estratègies que afavoreixen la protecció dels alumnes enfront del bullying i proporcionar un acompanyament socioemocional a través d’una mirada d’equip.

Aquest curs , inclòs en el Pla de Formació de Zona, és impartit per Ramiro Ortegón Delgadillo, un dels principals impulsors de l’equip SEER (Salut i Educació Emocional), entitat que es dedica a portar el creixement personal als entorns de l’educació i la salut.

Esperem i desitgem que aquest curs contribueixi a millorar aspectes de la pràctica educativa del professorat que són tan importants per poder educar els alumnes en la convivència pacífica i en la resolució positiva dels conflictes.