Dimarts, 12 de febrer de 2019: vaga d’estudiants

Us informem que, en resposta a la petició d’adhesió de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, i 1r i 2n de Batxillerat, SMX i DAM/DAW a la vaga del dimarts, 12 de febrer de 2019, convocada pel Sindicat d’estudiants, la decisió de la direcció i l’equip directiu és autoritzar-la. 

El dret a vaga l’alumnat mai no pot ser vulnerat pel centre, de manera que tant si és autoritzada per l’Institut com si no, si la família hi està d’acord, l’alumne/a pot fer-la; la diferència entre estar autoritzada o no és que, en el primer cas, el professorat es compromet a no avançar matèria.  

Atès que s’ha seguit el procediment normatiu, informant l’alumnat, donant la possibilitat d’adherir-s’hi o no, i comunicant a la direcció del centre la seva decisió, aquesta mateixa direcció ho comunica a les famílies i sol·licita que, en cas que hi estigueu d’acord, autoritzeu els vostres fills a no assistir a l’Institut l’esmentat 12 de febrer mitjançant l’imprès que els hi hem facilitat. D’altra banda, els alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden participar en les convocatòries de vaga. Per tant, han d’assistir al centre amb normalitat.