Dijous, 21 de febrer, vaga general

Us recordem que el Sindicat d’estudiants ha convocat vaga d’alumnes per al 21 de febrer de 2019. També l’organització sindical, Intersindical CSC, ha convocat una jornada de vaga general en tot l’àmbit territorial de Catalunya, que afecta a tots els treballadors i treballadores assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i altre personal administratiu, de tots els sectors productius i de serveis (incloent totes les administracions públiques, estatals, autonòmiques i locals de Catalunya) per al mateix dia 21 de febrer de 2019 de 00.00 a 24.00 hores. Els serveis mínims estaran garantits, i es manté el transport escolar.