Debatre en francès

Els alumnes de 4t d’ESO (francès 2a llengua estrangera) estem treballant a classe el debat.

Després de tractar diferents temes d’actualitat a l’aula com ara “Faut-il respecter les droits d’auteur?”vam buscar-ne un de transversal i ens vam decidir per “Vers l’égalité entre femmes et hommes. Per dur-lo a terme vam comptar amb la presència de la Ruth Sánchez, professora del  Programa d’Aprenentatge i Servei, (PAS) que  va aportar els seus coneixements en la matèria  i a banda ens va permetre de  poder comptar simultàniament amb dos professors per a animar el debat en francès amb els alumnes.

Una part de l’activitat va consistir en l’activitat “Payer pour parler” consistent en que els alumnes “paguen” amb una targeta on hi ha el seu nom escrit i una síntesi de la seva opinió. Això permet evitar que cap alumne monopolitzi el debat i alhora que els alumnes puguin rebre el feed-back sobre la seva intervenció pel que fa a ortografia,sintaxi i/o fonètica.

L’ activitat és una adaptació de “pay to talk” que vam tenir ocasió de practicar amb la professora Gilly Mann durant el curs de formació del professorat de la Generalitat de Catalunya “Public Speaking: inform, persuade and entertain your audience”.