Curs 2012 – 2013: Preinscripció

Programes de qualificació professional inicial PQPI

Del 21 de maig l’1 de juny

Per cursar programes de qualificació professional inicial cal complir 16 anys o més durant l’any que es presenta la sol·licitud i no haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

Cicles formatius de grau mitjà

Del 21 de maig l’1 de juny

Per cursar cicles formatius de formació professional cal tenir el títol de graduat o graduada  en educació secundària obligatòria, o equivalent, a efectes acadèmics.
També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés corresponent, per poder fer la prova d’accés s’ha de tenir com a mínim 17 anys (o complir-los l’any en què es fa).

Batxillerat

Del 21 de maig a l’1 de juny

Als alumnes que tenen el graduat en educació secundària i volen ser admesos per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar-hi el batxillerat; aquest ensenyaments es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys.