CONVOCATÒRIA DE VAGA PER AL DIJOUS 24 D’OCTUBRE

Benvolgudes famílies,
El Consell de delegats ha fet arribar a la direcció del centre un escrit en què manifesta la voluntat d’adherir-se a la convocatòria de vaga que fa el Sindicat d’Estudiants pel dia 24 d’octubre. Els motius que guien aquesta vaga són per expressar el desacord amb les polítiques del govern en matèria d’ensenyament.
Atès que s’ha seguit el procediment normatiu, informant l’alumnat, donant la possibilitat d’adherir-s’hi o no, i comunicant a la direcció del centre la seva decisió amb una anticipació de 48 hores, aquesta mateixa direcció ha autoritzat la vaga pel dia 24.
La direcció comunica als pares aquesta decisió i sol·licita que, en cas que hi estigueu d’acord, autoritzeu els vostres fills a no assistir a l’institut el dia 24, signant el corresponent full d’autorització. Sense aquesta autorització, els vostres fills incorreran en una falta d’assistència injustificada.
Els vostres fills tenen a disposició a consergeria els fulls d’autorització.

D’altra banda, us recordem que l’alumnat de 1r i 2n d’ESO no poden adherir-se a les convocatòries de vaga.
El professorat també està convocat a adherir-se a aquesta vaga. En aquest moment desconeixem quin seguiment tindrà per part del professorat. En qualsevol cas els vostres fills i filles seran atesos adequadament.
Atentament,
Roser Sidera

Directora

Anglès, 21 d’octubre de 2013