Blog with Eric: Treball de conversa d’anglès

Durant el curs 2019-2010, el Departament de Llengües Estrangeres de l’Institut Rafael Campalans ha estrenat un blog que mostra part de l’activitat que l’Eric Bonanno, assistent de conversa en anglès, desenvolupa amb grups reduïts d’estudiants. És un recull de petites activitats que motiven una discussió oral entre quatre o cinc alumnes dirigits per l’Eric. Algunes d’aquestes activitats tenen també una traducció escrita i visual que es pot veure en el blog. Per consultar-lo heu de clicar sobre la imatge.

Encara que l’Eric té un horari reduït, les professores d’anglès de tots els nivells d’ESO i Batxillerat proposen regularment a grups de noies i nois sortir de l’aula d’anglès i fer un treball més individual amb l`Eric. Tots els estudiants de l’Institut es poden beneficiar de treballar amb el nostre auxiliar de conversa, només calen ganes de treballar i un bon comportament! Aprofitem-ho, doncs!

El blog també recull d’alguns resultats de les activitats que s’han dut a terme a totes les classes d’anglès i que demostren la implicació de les estudiants i els estudiants i les ganes d’aprendre. Cliqueu el botó AND ORDINARY CLASSES-OUSTANTDING ACTIVITES!