ApassionarT

Si teniu davant dels vostres ulls un cartell que hi posi ApassionarT, i si us sentiu motivats per l’art, en les seves múltiples formes expressives, segurament que us cridarà l’atenció i no errareu pas massa el contingut, el que en diem popularment “de què va?”. Parla de passió per l'art, és clar.

Per què diem tot això? Doncs perquè enguany, a l’institut, hem estrenat un crèdit variable que porta aquest nom. Forma part dels crèdits de 3r d’ESO i té com a objectiu potenciar la creativitat dels alumnes com una forma més de coneixement i d’aprenentatge. Els alumnes manipulen materials diversos (paper, llana, tela…) a fi de crear objectes que expressin, d’una banda emocions i, de l’altra mostrin la capacitat tècnica apresa per arribar a construir-los. Aquest crèdit no forma part del currículum de visual i plàstica -encara que hi tingui punts en comú-, sinó que en el marc de les matèries optatives aposta per l’expressió artística.

Aquesta fotografia que veieu és una mostra dels treballs que realitzen els alumnes en aquest crèdit.


“Falcó de notícies”