Presentació Programa Salut  Escola i Comunitat

Carta als pares    
El centre disposa d’un servei d’atenció a la salut adreçat als i les alumnes i coordinat pel Programa Salut Escola i Comunitat.Aquest programa de salut és una actuació dels departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya adreçat als alumnes d’ESO, amb l’objectiu de formar, informar, educar en salut i detectar situacions de risc dels adolescents.
El programa consisteix en dos tipus d’activitats:
Col·lectives, en forma de tallers, xerrades monogràfiques, treballs de grup, etc.
Consulta individualitzadai personal anomenada Consulta Oberta en la qual l’alumne serà atès de forma individual, voluntària i absolutament confidencial.
Els eixos clau d’actuació del programa en educació i promoció de la salut són:
Benestar Emocional (Equilibri emocional)
Hàbits saludables (Cura del cos)
Afectivitat i socialització (Habilitats socials)
Seguretat i riscos (Acció responsable)
La Consulta serà atesa per la infermera Sra. Quima Serrat Trias del CAP d’Anglès al qual pertany l’Institut.
Els alumnes poden accedir a la Consulta Oberta bàsicament a petició pròpia els dilluns a partir de les 08:15 a les 10:45 a la AULA E ubicada a la primera planta. Una altra via d’accés a la Consulta Oberta és a proposta dels professors o de l’equip psicopedagog del centre o bé dels mateixos pares.
També es pot contactar amb la infermera per correu electrònic a l’adreça quima.serrat@ias.cat  i/o via telefònica de l’IES o del CAP d’Anglès 972.42.14.98.
Per a més informació, us podeu adreçar a la persona de referència de l’institut a secretaria o a la infermera del programa.
Atentament,
                      Quima Serrat Trias
                        Infermera referent del PSE i C