RECUPERACIONS / FEINES ESTIU

CURS 2019-20

Amb el nou decret d’avaluació les recuperacions extraordinàries d’ESO es fan a l’acabament del curs (18 i 19 de juny de forma telemàtica, proves o entregues a causa de l’estat d’alarma causat pel covid-19), només 1r de Batxillerat les fa al setembre; i 2n de Batx 17-18.19 de juny també de forma telemàtica a causa de l’estat d’alarma causat pel covid-19. CFGM, cada cicle té el seu propi calendari d’extraordinàries i l’alumnat se li comunicarà via tutoria.

Les recomanacions de millora durant l’estiu està definit i personalitzat en els informes d’avaluació, consells orientadors o als plans de millora personals d’estiu enviats al correu de cada alumne/a.

CURSOS ANTERIORS

Calendari de proves extraordinàries 18-19: https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/eso/proves-extraordinaries-eso-i-batx/

 

Accés a la carpeta de les feines d’estiu / Recuperació 17-18

 

DATES exàmens de recuperació 3 i 4 de setembre de 2018: