RECUPERACIONS / FEINES ESTIU

CURS 2018-19

Amb el nou decret d’avaluació les recuperacions extraordinàries d’ESO es fan a l’acabament del curs (juny), només 1r de Batxillerat les segueix fent al setembre.

Les recomanacions de millora durant l’estiu està definit i personalitzat en els informes d’avaluació lliurats el 27 de juny.

Calendari de proves extraordinàries: https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/eso/proves-extraordinaries-eso-i-batx/

CURS ANTERIOR 2017-18

 

Accés a la carpeta de les feines d’estiu / Recuperació

 

DATES exàmens de recuperació 3 i 4 de setembre de 2018:

Share