Un tastet sensorial

El grup d’alumnes de primer curs del CFGS d’Educació Infantil ha fet una exposició sobre materials propers i de l’entorn per estimular l’activitat sensorial del infants de 0-3 anys. L’exposició és el resultat del treball que han dut a terme durant el desenvolupament de la unitat formativa Desenvolupament sensorial, impartida durant el primer trimestre d’aquest curs.

img_2679     img_2678

El progrés intel·lectual dels més petits s’ha de preparar a través de l’educació dels sentits, ja que els nens i nenes aprenen explorant el seu entorn amb la boca, tocant, mirant, etc. A partir de les característiques evolutives dels infants, i segons l’anàlisi d’escoles reggianes i altres referents com ara les propostes de Goldschmied, s’ha volgut reunir materials que presentin una varietat de qualitats (pes, forma, textura, etc.), que produeixin una diversitat de sensacions i provoquin la interacció activa de l’infant.

img_2677

Els materials que encabeixen aquesta proposta són els materials naturals, els objectes de la vida quotidiana i els elements en desús. Tots són materials motivadors per als infants, oberts, i rics sensorialment, que ofereixen un ampli ventall d’alternatives d’exploració. En canvi, s’ha defugit de les joguines comercialitzades perquè, tot i que poden ser atractives – també poden tenir sons, mobilitat…-, habitualment estan construïdes de plàstic i estan destinades a un sol ús, la qual cosa pot limitar l’acció i la creativitat dels nens petits.