Visita virtual al Centre de Vida Independent, per les alumnes de 1r d’Atenció a persones en situació de Dependència 

 

El passat dimecres 3 de Març, les alumnes del C.F. “Atenció a persones en situació de Dependència”, dins el mòdul “Atenció i suport psicosocial”, van fer una Visita virtual ( com que no (…)-la fer presencialment degut a les circumstàncies sanitàries actuals) i guiada al Centre de Vida Independent per a poder veure i escoltar el que des d’aquest centre s’està fent amb relació a les persones en situació de Dependència.

El Centre de Vida Independent (CVI) s’adreça a donar servei a persones grans amb dependència i/o a persones que presenten alguna discapacitat, utilitzant productes de suport i tecnologia, per millorar la qualitat de vida donant més autonomia i seguretat a la llar. El seu objectiu és contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones anteriorment esmentades així com de les seves famílies en l´àmbit de Catalunya. Amb la finalitat de realitzar una vida més autònoma i evitar la sobrecàrrega familiar amb la implantació dels productes de suport, eliminació de les barreres arquitectòniques, tecnologia i domòtica des d’un model d’atenció multidisciplinària.

Aquest centre el va constituir l’any 2008 l’Associació per a la Vida Independent amb l’objectiu de posar a disposició de les persones dependents i/o discapacitades (així com dels seus familiars o professionals que les cuiden) una manera d’avaluar i identificar les millors ajudes tècniques per a poder gaudir del major grau d’autonomia personal possible.

La visita va ser guiada en tot moment per una professional del centre que ens anava mostrant i fent l’explicació de les diferents dependències del centre, dels diferents objectes i elements de suport, d’adaptacions de les habitacions, de casos personals, etc. Així com contestar a tots els dubtes que tinguéssim.

Les alumnes varen concloure l’activitat fent un kahoot (que els hi va agradar força) amb relació a tota l’explicació. La valoració de l’activitat per part del professor i de les alumnes va ser molt positiva.

 

 

 

Agraïm al nostre institut l’esforç per al finançament d’aquesta activitat.