Departament de Català

Professorat del Departament
 • Isabel Baubí
 • Esther Comas (cap de Departament)
 • Roser Mas
 • Meritxell Moreno
 • Josep M. Pallàs
 • Albert Rodríguez
Matèries
 • Matèria comuna a tots els cursos d’ESO i de batxillerat
 • Anatomia aplicada a les arts escèniques a batxillerat
 • Optativa de Teatre a 4t ESO
 • Literatura universal a 1r de batxillerat
 • Literatura catalana a 2n de batxillerat
Activitats i Sortides del Departament / Seminari
 • Anades al teatre amb tots els nivells.
 • .Activitat Lectura en veu alta organitzada per Òmnium Cultural de Valls.
 • Taller Interpretació poètica
 • Visita d’exposicions
 • Ruta literària Narcís Oller per Valls
 • Conferències de la URV
 • Escriptors a l’aula
 • Participació en concursos literaris
Enllaços