CFGS. Educació infantil Dual

Modalitat FP-DUAL

Aquests estudis s’imparteixen en aquesta modalitat des del curs 2020-2021

 

Requisits d’accès

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/

 

Competència general

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l’especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

 

Sortides professionals

    • Educador/a infantil en el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
    • Educador/a de suport als mestres de 1r curs del segon cicle de l’educació infantil (3-6 anys)
    • Educador/a en institucions i/o en programes especícs de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social
    • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: s: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector.
    • Animador/a d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

 

Organització

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics).
Distribució: 1551 hores en el centre educatiu i 449 hores en el de treball (pràctiques).
Horari: Tardes

 

Preinscripció 2021-2022

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/

 

Experiencies dels alumnes

 

cicle formatiu de grau superior serveis a la comunitat tècnic/a superior en educació infantil

 


Formació Professional DUAL