Batxillerat

Descripció:

El batxillerat té dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.
El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Batxibac
Batxillerat + Baccalauréat

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, permet als alumnes de batxillerat obtenir la doble titulació batxillerat – baccalauréat si cursen un terç de l’horari en llengua francesa, incorporen al seu currículum les matèries Llengua i literatura francesa i Història de França i superen una prova externa.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

Llegir més…

Bloc de coordinació de Batxillerat

Normativa. Enllaç a la web del departament 

PAU. Informació