Taller d’estudi

Davant la impossibilitat de dur a terme amb normalitat el taller d’estudi assistit a conseqüència de la quantitat d’alumnat interessat i les mesures de prevenció necessàries que hem de prendre per fer front a la COVID-19, aquest curs el TEA es farà de manera telemàtica mitjançant l’aplicació MEET.

L’Ajuntament d’Olot, a través del Pla Educatiu d’Entorn, ofereix uns TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT, totalment gratuïts, als alumnes dels instituts. Cal però, comprometre’s i complir una sèrie de compromisos.

Hem pensat que el vostre fill/a podria beneficiar-se d’aquest Taller i us demanem que llegiu la present circular i la retorneu a l’institut degudament signada.

L’institut es compromet a vetllar perquè el Taller funcioni com a ajuda en l’aprenentatge.

Els alumnes es comprometen a respectar les normes de convivència i a esforçar-se per treballar.