Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.
En els centres públics, la funció principal del Consell Escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. En el cas dels centres privats concertats, el Consell Escolar debat i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.
Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Funcions del Consell Escolar

Representants del consell escolar del centre:

Director/a Càndid Sempere Martínez
Cap d’estudis Concepció Formatgé Marcer
Representant de l’Ajuntament Regidora d’educació
Representants del professorat M. Àngels Carreras Corcoy

Teresa Gifra Mariano

Anna Jurado Moreno

Joan Josep Mayans Plujà

M. Carmen Paradas Pena

Núria Santana Jurado

Neus Suñer Vilagran

Representants de l’alumnat Alba Cels Campillo

Marc Jordà Sabrí

Max Oliveras Alonso

Andrea Rodríguez

Representants de pares i mares M. Carme Busquets Sala

Fina Cros Solanich

Sílvia Masegur Sitjar

Genoveva Pascual Cardona

Representant de l’AMiPA Maite Campillo
Representant del PAS Leo Ortigosa Fernández
Representant del PAE Mònica Arrabal Bustins
Secretari/ària Montse Boix Bach