CFGM. Atenció a persones en situació de dependència

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.Tenen una durada de 2.000 hores (1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Modalitat FP-DUAL. Aquests estudis s’imparteixen en aquesta modalitat des del curs 2014-2015

Currículum. Atenció a persones en situació de dependència