CFGM. Atenció a persones en situació de dependència

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.Tenen una durada de 2.000 hores (1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Modalitat FP-DUAL. Aquests estudis s’imparteixen en aquesta modalitat des del curs 2014-2015

Currículum. Atenció a persones en situació de dependència

 

CURS 2019/2020
ENQUESTES DE VALORACIÓ CFGM

Amb l’objectiu de poder elaborar una diagnosi, al més precisa possible, de la realitat actual del nostre centre, us agrairíem que reponguéssiu la següent enquesta.

ENQUESTA DE VALORACIÓ