Cicles Formatius

Els cicles de formació professional es divideixen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El primer proporciona el títol de tècnic o tècnica i el segon el títol de tècnic superior o tècnica superior.
Els cicles formatius estan distribuïts en famílies professionals.


Normativa reguladora


En el nostre centre es poden cursar estudis de la família professional:

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

cicle formatiu de grau mitjà serveis a la comunitat tècnic/a en atenció a les persones en situació de dependència cicle formatiu de grau superior serveis socioculturals i a la comunitat tècnic/a superior en educació infantil

Cicle Formatiu d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència

(Aquests estudis s’imparteixen en la modalitat FP-DUAL des del curs 2014-2015)

Vídeo experiències exalumnes nostres

Cicle Formatiu d’Educació Infantil

 

Vídeo experiències exalumnes nostres

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL