L’institut

Missió

La nostra missió es concreta en l’objectiu de millorar els resultats acadèmics dels alumnes i grau de cohesió social en un context d’equitat. És a dir, educar els alumnes de manera integral, atenent a les seves necessitats, utilitzant com a llengua vehicular el català. Això significa que fem nostres els principis d’excel·lència i eficàcia expressats a la Llei d’Educació i que entenem que l’aplicació pràctica d’aquests principis ens obliga a organitzar el currículum i el centre de manera que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques i les específiques de cada matèria fins el màxim que les seves capacitats els ho permetin.

Som un centre aconfessional i pluralista, defensem la coeducació i l’ensenyament no sexista.

Visió

Des d’un punt de vista de planificació estratègica volem que l’institut Montsacopa esdevingui un referent en la formació dels nois i noies d’Olot i comarca i que sigui un centre que respongui a les demandes del segle XXI.

Que el nostre alumnat adquireixi unes competències i unes habilitats socials que els permeti desenvolupar-se en el món d’avui i escollir el seu futur professional.

Que formi part d’una societat cohesionada i solidària, que defensi la convivència basada en el diàleg i la mediació.

També volem que les famílies participin activament en el procés formatiu del seus fills.L’Institut, finalment, també vol proporcionar al professorat un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la seva implicació en el PEC i la gestió del centre.

Valors

Els valors que ens acompanyaran en tot el procés educatiu seran el respecte, la solidaritat i la tolerància, bàsics per a una bona convivència. Alhora la responsabilitat, l’esforç, l’equitat i l’autoexigència. Sense deixar de banda, la llibertat d’opinió i religiosa i el sentit crític, així com el respecte a la diversitat cultural i idiomàtica, tot valorant i prioritzant la cultura i la llengua catalana.

Un dels trets d’identitat de l’institut Montsacopa ha estat i és la passió per la cultura, que s’hem manifestat al llarg dels anys. Fins avui podríem esmentar com a exemples les setmanes culturals (Martí i Pol, Pere Calders, Joan Oró, Josep Romeu…), les Experiències Cinematogràfiques, els recitals poètico-musicals, les revistes (Inem Life, Relapse, Xivarri, Els 4 Gats, Revista de Sant Jordi, Greda…), els viatges, els tallers de teatre (dirigits per professors del centre o directors externs amb el patrocini de l’AMPA), la coral Montsacor, el grup de grallers El Patatuf, les exposicions de treballs artístics i de disseny, el Cine-Club El falcó maltès, la pantalla cultural, la dinamització de la Biblioteca Neus Andrés…