PRESENTACIÓ DEL CURS 2018-2019

1r ESO

  • Dimecres 12/09/18, de 9.15 a 12.15 hores:

Presentació del tutor, horari del grup, informacions generals i recorregut per l’institut.

  • Dijous 13/09/18: Inici de les classes segons l’horari.

2n ESO

3r ESO

4t ESO

  • Dimecres 12/09/18, d’11.45 a 13.15 hores:

Presentació del tutor, horari del grup i informacions generals. 

  • Dijous 13/09/18: Inici de les classes segons l’horari.

Batxillerat

  • Dimecres 12/09/18, d’ 11.45 a 13.15 hores:

Presentació del tutor, horari del grup i informacions generals.

  • Dijous 13/09/18: dia no lectiu pels alumnes de batxillerat.

  • Divendres 14/09/18: Inici de les classes segons l’horari.