PRESENTACIÓ DEL CURS 2018-2019

1r ESO

  • Dimecres 12/09/18, de 9.15 a 12.15 hores:

Presentació del tutor, horari del grup, informacions generals i recorregut per l’institut.

  • Dijous 13/09/18: Inici de les classes segons l’horari.

2n ESO

3r ESO

4t ESO

  • Dimecres 12/09/18, d’11.45 a 13.15 hores:

Presentació del tutor, horari del grup i informacions generals. 

  • Dijous 13/09/18: Inici de les classes segons l’horari.

Batxillerat

  • Dimecres 12/09/18, d’ 11.45 a 13.15 hores:

Presentació del tutor, horari del grup i informacions generals.

  • Dijous 13/09/18: dia no lectiu pels alumnes de batxillerat.

  • Divendres 14/09/18: Inici de les classes segons l’horari.

 

Calendari de preinscripció i matrícula Batxillerat curs 2018-19

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Fases de la preinscripció Dates
Presentació de sol·licituds 14 al 24 de maig
Presentació de documentació fins al 28 de maig
Publicació de llistes amb el barem provisional 5 de juny
Presentació de reclamacions 6 al 8 de juny
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 13 de juny
Publicació de les llistes ordenades definitives 18 de juny
Publicació de les llistes d’admesos 3 de juliol
Fases de la matrícula Dates
Matriculació 4 al 11 de juliol
Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre 4 al 11 de juliol
Matriculació extraordinària pels pendents al setembre 5 al 7 de setembre

Sol·licituds emplenades en paper: Sol·licitud preinscripció BTX