Secretaria

  • Horari d’atenció : De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.
  •                                Tardes : Dimecres de 15:30 a 17:30 hores ( Excepte els dies d’avaluació )
  • Tràmits (sol·licitud de certificats…)
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Beques i ajuts
  • etc.