Consell escolar

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Podreu obtenir tota la informació de referència a l’enllaç següent.

Al nostre centre el Consell Escolar el formen els següents consellers:

Composició CE INS Miramar curs 2019-20