Normes i funcionament

Pla d’obertura de l’institut Marta Mata. JUNY 2020

PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT MARTA MATA. JUNY 2020

 

 

Les normes bàsiques de convivència del centre venen regides per tres documents, eleborats, aprovats i vigents, que desenvolupen els principis del PEC (Projecte Educatiu del centre):

 • La nostra Constitució
  Defineix les grans normes de convivència de l’Institut
 • El Pla de Convivència
  Estructura el drets i deures dels diferents col•lectius, les normes d’organització i funcionament, els procediments normatius i la mediació davant conflictes.
 • Idees educatives pràctiques per a les famílies
  Defineix deu idees que volen desenvolupar el compromís familiar amb l’educació. Creiem que s’ajusten molt bé al “compromís educatiu” que recull la llei d’Educació de Catalunya (LEC, 2009).
 • Carta de compromís educatiu amb les famílies
  Defineix els compromisos bàsics que centre i famílies volen assumir en col•laboració. És un document que signen la direcció del centre i la família. El conjunt de  grans objectius del centre i les pautes que es defineixin en els documents que els desenvolupin, es concretaran en accions curriculars específiques i conjunts d’actuacions (projectes) que condueixin el nostre alumnat a integrar-los personalment.
  La planificació progressiva de les accions curriculars a dur a terme, conformen el Projecte Curricular de l’Institut, que correspon desenvolupar al Claustre de professorat i l’Equip directiu, d’acord amb el principis de la LEC,  l’autonomia del centre i el projecte de direcció.