Eixos Temàtics

L’EIX TEMÀTIC és un fil conductor dels continguts curriculars de cada trimestre. És una manera d’enfocar el currículum per a que l’aprenentatge sigui competencial (útil, aplicable) i significatiu (que suposi un repte intel·lectual per l’alumne, ja sigui perquè li ha sigut emocionant, ja sigui perquè respon als seus interessos.)

Des de l’eix temàtic evidenciem que els continguts s’aprenen des de les diferents matèries de manera globalitzada.

Un cop al trimestre fem i gaudim la mostra d’eixos temàtics: